Het Multiflexmeter initiatief begon bij waterschap Scheldestromen. Al snel werd de beheergroep Multiflexmeter in het leven geroepen waarin waterschappen samenwerken in het beheren en ontwikkelen van de Multiflexmeter.

De afgelopen maanden is het aantal deelnemende waterschappen gegroeid naar tien! Bijna de helft van de waterschappen doet nu mee en dat is goed. Want als het initiatief gedragen wordt door de experts op het gebied van waterbeheer, draagt dat bij aan de kwaliteit van het product. Daarnaast illustreert het aantal deelnemende waterschappen dat er behoefte is aan flexibel in te zetten en goedkope online continuemeters.