De Multiflexmeter projectgroep werkt graag samen met studenten en scholieren!

Wil je een schoolproject doen, of een stage? Of misschien zelfs een afstudeeropdracht of meesterproef? Op alle niveaus hebben we onderzoeksvragen, projectideeën of klussen. In de lijst hieronder een actueel overzicht. En let op: niet alle onderwerpen zijn technisch van aard. We hebben ook hulp nodig om onze organisatie overeind te houden!

Wil je iets doen uit deze lijst? Mail dan naar info@multiflexmeter.nl. Dan kijken we samen wat mogelijk is.

 

Nr Onderzoeksvraag Niveau Benodigde Kennis
1 Optimaliseer de MFM-EC HBO Arduino, chemie
2 Optimaliseer de MFM-peil HBO Arduino
3 Splits basisontwerp in sensor- en communicatiedeel HBO Arduino, RF, LoRa
4 Onderzoek communicatie-opties (aanbieders IoT, GPRS, logging) op kosten, dekking en risico’s MBO, HBO Netwerkbeheer, beveiliging, IoT\
5 Onderzoek impact MFM op het waterbeheer Technasium, MBO Statistiek, Excel
6 Ontwikkel regenmeter zonder bewegende delen MBO, HBO Arduino
7 Voeg uitleesbare backup EEPROM toe aan basisontwerp Technasium, MBO Arduino
8 Voeg knop/jumpers voor instelling meetinterval toe aan basisontwerp Technasium, MBO Arduino
9 Ontwikkel MFM-watertemperatuur Technasium, MBO Arduino, behuizing
10 Kom met out of the box ideeën hoe we met de MFM kunnen meten in/aan water Technasium klasproject Arduino, elektronica
11 Ontwikkel MFM-druksensor voor waterpeil HBO Arduino, sensoren, behuizing
12 Ontwikkel MFM-fingerprint (combinatie van diverse waterkwaliteitsensoren) HBO, WO Arduino, sensoren, chemie, waterkwaliteit
13 Ontwikkel MFM-chlorophyl (als indicator van gehalte aan voedingsstoffen in water) HBO Arduino, sensoren, chemie, waterkwaliteit
14 Ontwikkel MFM-doorzicht (turbidity) HBO Arduino, sensoren, chemie, waterkwaliteit
15 Ontwikkel MFM-klephoogte (voor het meten van de stand van een stuw) HBO Arduino, sensoren, behuizing
16 Advies in inrichten systeem voor relatiebeheer MBO, ICT Open Source software
17 Advies in inrichten systeem voor bestandsbeheer MBO, ICT Open Source software
18 Ontwerp MFM-educatiepakket voor basisonderwijs en MBO MBO, HBO Arduino, onderwijs
19 Ontwikkel MFM-DIY MBO, HBO Arduino, DIY
20 Ontwikkel open source TTN-gateway (buitenopstelling) HBO IoT, LoRa, TTN, elektronica
21 Ontwikkel MFM-bodemvocht MBO, HBO Arduino, sensoren
22 Ontwikkel MFM-debietmeter voor beregeningssystemen HBO Arduino, sensoren, beregeningssystemen
23 Ontwikkel de MFM-stroomsnelheid water HBO Arduino, sensoren, water
24 Automatiseer het programmeren van de MFM microcontrollers (Atmega 328P) MBO, HBO Arduino, scripting, Python?
25 Ontwikkel testprogramma voor geproduceerde MFM’s MBO, HBO Arduino, scripting, Python?
26 Ontwikkel apparaat voor testen gateway bereik (tot waar is nog dekking?) MBO, HBO Arduino, LoRa
27 Voeg GPS toe aan bestaande configuratie om locatie om afstand te kunnen uitlezen MBO, HBO Arduino, GPS
28 Onderzoek de beveiliging (bestand tegen manipulatie, hacken, etc) van de gehele MFM-keten en geef adviezen voor verbetering HBO, WO Cyber Security, LoRa, Arduino
29 Stel bedrijfsplan op voor het Multiflexmeterconcept HBO Bedrijfskunde
30 Bedenk en maak een toepasselijk, superleuk en goedkoop MFM-relatiegeschenkje Technasium Arduino
31 Inventariseer de MFM-relaties en samenwerkingsverbanden en doe verbetervoorstellen voor de strategie HBO Communicatie, Open Source community, samenwerking, werving