Ga naar hoofdinhoud

Onderzoeksvragen

We nodigen iedereen nadrukkelijk uit om met ons mee te werken! Geef je creativiteit de ruimte! We hebben de grootste uitdagingen alvast op een rijtje gezet, maar suggesties voor aanvullingen zijn altijd welkom.

Energievoorziening

1.

Bedenk een zonne-energievoorziening voor de MFM waarmee hij zolang mogelijk zelfstandig blijft werken. Hierbij hebben we de volgende deelvragen:

  1. Hoe kun je zonnecellen het beste combineren voor een maximale energieopbrengst?
  2. Hoe sla je energie het beste op voor zonloze perioden?
  3. Hoeveel capaciteit is nodig om de MFM langere tijd zonder zonlicht te laten functioneren?
  4. Hoeveel zonlicht kun je in Nederland doorgaans benutten?

2.

Bedenk een schakeling waarmee de Multiflexmeter (MFM) zichzelf uitschakelt na elke meting.

3.

Bedenk en maak een onderhoudsvrije/arme energievoorziening zonder gebruik van zonne-energie.

Programmeren

1.

Bedenk een systeem waarmee de (MFM) op locatie is te bedienen/ (her)programmeren, invoeren ophanghoogte, meetfrequentie, etc.) en uit te lezen.

2.

Hoe kun je de MFM een waarschuwing laten geven als de batterijspanning te laag dreigt te worden? Maak dit.

3.

Bedenk en maak een MFM die alarm kan slaan met bijvoorbeeld een mailtje op grond van het combineren van gegevens (bijv. waterstand beneden niveau x en EC boven niveau y = alarm).

Meetmethode

1.

Bedenk en maak een betrouwbare en nauwkeurige meetmethode (zonder bewegende delen) om neerslag te meten (bijv. via druppelgeluid).

2.

Bedenk en bouw een MFM om stroomsnelheid te meten. Denk daarbij aan: vliegtuigvleugel, propeller, IR, etc.

3.

Inventariseer (inclusief prijzen) alle mogelijke manieren om waterstand te meten met de MFM en maak de meest kansrijke. Deze opdracht is bedoeld voor de echte ‘out of the box’ denkers.

4.

Bedenk en maak een MFM die de vorming van nieuw slib in de sloot kan meten.

5.

Bedenk en maak een MFM voor het meten van de geleidbaarheid van water (zoutmeting).

6.

Bedenk en maak een manier om automatisch de klephoogte van een stuw te meten.

Ontwerpen

1.

Bedenk en maak een klokmodule voor de MFM die gebruikmaakt van de DCF77 “Atoomklok” in Mainflingen.

2.

Ontwerp en maak een prototype van een basis printboard (PCB) voor de Multiflexmeter.

3.

Inventariseer (inclusief prijzen) alle mogelijke manieren om waterstand te meten met de MFM en maak de meest kansrijke. Deze opdracht is bedoeld voor de echte ‘out of the box’ denkers.

Kosten

Onderzoek wat een MFM gaat kosten aan onderdelen en wat het produceren zou kosten.

Plannen

Zorg ervoor dat alle bovenstaande onderzoeken leiden tot 1 eindproduct. Je bent dus de projectmanager van de Multiflexmeter en ervoor verantwoordelijk dat alle ontwikkelingen op elkaar aansluiten, dat er wordt afgestemd met elkaar. Jij bent de eindverantwoordelijke! Sommige ontwikkelingen zullen wellicht botsen met elkaar. Jij zal dan moeten gaan afstemmen wat belangrijk is en de knoop moeten doorhakken. Maak vooraf een projectplan met een doelstelling, planning en plan van aanpak, plan overleggen in, houd de voortgang in de gaten (en informeer de opdrachtgever hierover), stuur mensen bij en maak een opleveringsrapport.

Beheer

Bedenk en maak een beheersysteem voor de MFM. Als er bijv. 1000 MFM’s zijn, wil je eigenlijk een dagelijks rapport krijgen m.b.t. het functioneren. Dus alle reeksen/waarden die worden aangeboden, zouden eerst door dit beheersysteem moeten gaan die een analyse uitvoert op of de laatst gemeten waarden afwijken van de trend, of er überhaupt gegevens binnenkomen, of het batterijniveau te laag is of er een meetstoring of communicatiestoring is, etc.

Back To Top