Water meten met de Multiflexmeter

De Multiflexmeter is een klein modulair apparaat dat continu én online bijvoorbeeld het peil, de stroomsnelheid, de neerslag en het zoutgehalte van het water meet. Dit bijzonder innovatieve product voor watermonitoring is een project van tien waterschappen. Het systeem is steeds in ontwikkeling. Iedereen kan meedenken en meewerken en wordt hier van harte toe uitgenodigd.

Multiflexmeter wint Waterinnovatieprijs 2017

Whoehee! We hebben gewonnen!

Op 27 november was de uitreiking van de waterinnovatieprijs. De Multiflexmeter deed mee en was genomineerd in de categorie “voldoende water”.

Dat was al bijzonder, maar dat we ook de juryprijs wonnen was een enorm leuke verrassing!

We zijn trots op ons hele team. Er is hard gewerkt, het is gezien en beloond.

Waterinnovatieprijs_2017

Multiflexmeter en IoT

Live demo: multiflexmeter-peil (MFM00007 – Schellachseweg, Gapinge) gekoppeld aan een Internet of Things netwerk (LoraWan).
Een ultrasoonsensor meet elk kwartier de afstand tot het wateroppervlak.
De meting wordt direct doorgezonden naar de 1,7 km verderop gelegen ontvanger.

In december 2017 is de versie 1.1 vervangen door de versie 2.0. De versie 2.0 is zuiniger met energie en de bug die soms 0-waarden gaf is opgelost.

Wat meet de multiflexmeter?

De basisconfiguratie van de Multiflexmeter bestaat uit een microcontroller, voeding, communicatie en behuizing. Robuust, weer- en vandalismebestendig en energiezuinig. Doordat er verschillende meetsensoren op kunnen worden aangesloten, krijgt de Multiflexmeter vele toepassingen. De mogelijkheden zijn ‘eindeloos’.

Multi toepasbaar, flexibel inzetbaar

De Multiflexmeter is op vele manieren toepasbaar en eenvoudig en flexibel te plaatsen. Hij wordt modulair ontworpen, zodat er makkelijk andere sensoren te koppelen zijn. Als hij in een IoT-netwerk hangt kan tegen zeer lage kosten (± € 150,- per meetopstelling) een uitgebreid en flexibel meetnet worden opgezet. Hij meet hoog frequent en alle data is direct en online beschikbaar.

Denk mee, werk mee!

Iedereen mag het idee van de Multiflexmeter gebruiken. Inderdaad: download de tekeningen en ga aan de slag! Suggesties voor verbetering? Fantastisch! Deel ze in het forum of mail ons. Laten we samen de Multiflexmeter (door)ontwikkelen en ons werk nog veiliger, efficiënter én (dus) mooier maken!

De handen uit de mouwen!

Onlangs kwam de ontwikkelgroep bij elkaar bij waterschap De Dommel in Boxtel om de hele dag samen te werken aan nieuwe prototypen.

Dus de solderbout op tafel en aan de slag! Het was een nuttige en leerzame dag.

Aan het einde van de dag hebben we een prototype opgehangen.

Met trots!

 

Kort nieuws

Stages

We werken graag samen met scholieren en studenten! Om dat makkelijker te maken hebben we nu een lijst met maar liefst 32 onderwerpen op de site gezet. Van schoolproject tot…

Lees verder

Jaarverslag 2017

In het document “beheergroep Multiflexmeter” is vastgelegd dat jaarlijks wordt teruggekoppeld naar de opdrachtgevers van de deelnemende waterschappen hoe het project is verlopen en wat de plannen voor het komende…

Lees verder

Lizard gaat Multiflexmeters ontsluiten!

Naast de ontwikkeling van de Multiflexmeter zelf is de ontwikkelgroep ook bezig met het onderzoeken hoe de gemeten waarden kunnen worden ontsloten voor de gebruikers. Binnenkort gaat dat gebeuren via…

Lees verder

Open Source!

De hele wereld werkt en denkt mee

Doe en werk mee!

De Multiflexmeter is volledig open-source en de ontwerpen zijn vrij beschikbaar. We nodigen waterbeheerders, bedrijven, onderwijsinstellingen en hobbyisten over de hele wereld van harte uit om via de website en het forum mee te denken over de ontwikkeling en verbetering van de meter. Een beheergroep, samengesteld uit waterbeheerders, beheert het ontwerp.

Van ons allemaal

Water is van ons allemaal. Daarom willen we dat de Multiflexmeter van ons allemaal wordt. Bij de ontwikkeling van de meter werken we al nauw samen met het onderwijs. Daarnaast onderzoeken we of sociale werkvoorzieningen kunnen optreden als producent. Als iedereen meehelpt, meedenkt en meewerkt, blijft de Multiflexmeter zich continu verbeteren.

Hoe kom ik aan een Multiflexmeter?

De beheergroep Multiflexmeter is niet de producent van de Multiflexmeter. Wel stimuleert zij de ontwikkeling van de meter in al zijn facetten. De Multiflexmeter wordt continue doorontwikkeld én verbeterd. Het staat iedereen vrij om zelf een versie van de meter te (laten) maken. Alle ontwerpen, het ’work in progress’ en ook alle mogelijke producenten worden op de site gepubliceerd. Ben je zelf producent of wil je dat worden? Meld je via info@multiflexmeter.nl

In ontwikkeling

De eerste prototypes van de Multiflexmeter meten het water in Zeeland, maar deze prototypes zijn nog niet van voldoende kwaliteit om in te kunnen zetten in bedrijfsprocessen. Eind 2016 is de beheergroep Multiflexmeter opgericht, waarin tien waterschappen samenwerken in het ontwikkeltraject. Het ambitieuze doel is om in 2017 een groot aantal testopstellingen te plaatsen en medio 2018 een goed werkend ontwerp te presenteren. Daarnaast zijn diverse groepen Technasia leerlingen bezig met projecten om het bestaande ontwerp te verbeteren en om nieuwe innovatieve versies van de Multiflexmeter te bedenken.

Multiflexmeter Jrv 9015 Web

Achtergrond

Het ontstaan van de Multiflexmeter

De Multiflexmeter is een bijzonder innovatief project van waterschap Scheldestromen. Het waterschap zocht een manier om de waterstanden gelijk digitaal te meten. De ruim 1.300 peilschalen, de huidige watermeters, worden nu stuk voor stuk afgelezen en later pas digitaal opgeslagen. Bestaande oplossingen waren omslachtig en duur. Dus gingen Jan van Kranenburg en Jos Goossen namens het waterschap zelf op onderzoek. Ze verdiepten zich in de bestaande elektronica. Via eBay bestelden ze voor een paar euro microcontroller chips en zijn gaan bouwen aan een eerste prototype dat voldeed aan de eigen wensen. De Multiflexmeter was geboren, gebaseerd op het universele en laagdrempelige elektronica platform ‘Arduino’. De Multiflexmeter is volledig open-source en het ontwerp is vrij beschikbaar, zodat iedereen ervan kan profiteren.

Eind 2016 is waterschap Scheldestromen de samenwerking gaan zoeken met andere partijen, zodat kennis die daar beschikbaar is ook kan worden gebruikt in de verbetering van de Multiflexmeter en er een breder draagvlak voor kwam. Dit heeft ertoe geleid dat zeven waterschappen samen de beheergroep Multiflexmeter hebben opgericht, die inmiddels is gegroeid tot tien deelnemende waterschappen. De beheergroep bewaakt de principes van de Multiflexmeter en voert regie over ontwikkelingen. De beheergroep is bijvoorbeeld opdrachtgever voor het ontwikkelproject van de Multiflexmeter – Waterhoogte.

Op de hoogte blijven?

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief! Zo blijf je op de hoogte van de ontwikkelingen.

Download nieuwsbrieven

Nieuwsbrief december 2016