Ga naar hoofdinhoud

Frequent, goedkoop én modulair watereigenschappen meten
Dit en meer met dé open-source Multiflexmeter

Winnaar van de Water Innovatie Prijs

De Multiflexmeter is de winnaar van de Waterinnovatieprijs 2017 in de categorie “Voldoende water”.

De nieuwste ontwikkelingen

Pilot druksensoren voor grondwater

Pilot druksensoren voor grondwater Op basis van de opgedane ervaringen met de Multiflexmeter en LoRa is de ambitie ontstaan om in Zeeland monitoring via LoRa-IoT grootschalig toe te passen. Deze…

Lees meer

Monitoring zoet-zout grondwater

Bron kaart Monitoring zoet-zout grondwater In Zeeland worden de beperkte zoetwatervoorraden in de ondergrond benut voor beregeningen in de landbouw. Deze relatief kleine, ondiepe zoetwatervoorraden zijn gevoelig voor verzilting onder…

Lees meer

vakhavo onwerpt sensor

Met warm oppervlaktewater kun je huizen verwarmen. Dit heet aquathermie en het is een van de alternatieven voor het gebruik van aardgas. We willen graag weten hoe de temperatuur van…

Lees meer

Help mee met ontwikkelen

De Multiflexmeter is volledig open-source en de ontwerpen zijn vrij beschikbaar. We nodigen waterbeheerders, bedrijven, onderwijsinstellingen en hobbyisten over de hele wereld van harte uit om mee te denken over de ontwikkeling en verbetering van de meter.

Van ons allemaal

Water is van ons allemaal. Daarom willen we dat de Multiflexmeter van ons allemaal wordt. Bij de ontwikkeling van de meter werken we al nauw samen met het onderwijs. Daarnaast onderzoeken we of sociale werkvoorzieningen kunnen optreden als producent. Als iedereen meehelpt, meedenkt en meewerkt, blijft de Multiflexmeter zich continu verbeteren.

Technische kennis? We delen het graag

Door elkaars kennis te delen komen we verder, daarom zijn alle hardware ontwerpen en alle software gratis te vinden op onze GitHub pagina.

Wat meet de multiflexmeter?

De basisconfiguratie van de Multiflexmeter bestaat uit een microcontroller, voeding, communicatie en behuizing. Robuust, weer- en vandalismebestendig en energiezuinig. Doordat er verschillende meetsensoren op kunnen worden aangesloten, krijgt de Multiflexmeter vele toepassingen. De mogelijkheden zijn ‘eindeloos’.

Multi toepasbaar, flexibel inzetbaar

De Multiflexmeter is op vele manieren toepasbaar en eenvoudig en flexibel te plaatsen. Hij wordt modulair ontworpen, zodat er makkelijk andere sensoren te koppelen zijn. Als hij in een IoT-netwerk hangt kan tegen minimale kosten een uitgebreid en flexibel meetnet worden opgezet. Hij kan meten met een hoge frequentie en alle data is direct en online beschikbaar.

Denk mee, werk mee!

Iedereen mag het idee van de Multiflexmeter gebruiken. Inderdaad: download de tekeningen en ga aan de slag! Suggesties voor verbetering? Fantastisch! Deel ze in het forum of mail ons. Laten we samen de Multiflexmeter (door)ontwikkelen en ons werk nog veiliger, efficiënter én (dus) mooier maken!

Het ontstaan van de Multiflexmeter

De Multiflexmeter is een bijzonder innovatief project van waterschap Scheldestromen. Het waterschap zocht een manier om de waterstanden gelijk digitaal te meten. De ruim 1.300 peilschalen, de huidige watermeters, worden nu stuk voor stuk afgelezen en later pas digitaal opgeslagen. Bestaande oplossingen waren omslachtig en duur. Dus gingen Jan van Kranenburg en Jos Goossen namens het waterschap zelf op onderzoek. Ze verdiepten zich in de bestaande elektronica. Via eBay bestelden ze voor een paar euro microcontroller chips en zijn gaan bouwen aan een eerste prototype dat voldeed aan de eigen wensen. De Multiflexmeter was geboren, gebaseerd op het universele en laagdrempelige elektronica platform ‘Arduino’. De Multiflexmeter is volledig open-source en het ontwerp is vrij beschikbaar, zodat iedereen ervan kan profiteren.

Op zoek naar een stage?

We werken graag samen met scholieren en studenten! Om dat makkelijker te maken hebben we nu een lijst met mogelijke onderwerpen op de site gezet. Van schoolproject tot afstudeerstage en diepgaande onderzoeksvragen.

Kijk op: Stages

Onze partners

Verschillende partijen werken intensief samen aan het Multiflexmeter project. Toepassing in de praktijk is de beste leerschool om te komen tot nog betere producten.

Back To Top