Ga naar hoofdinhoud
Passend te maken voor elke mantelbuis

Pilot druksensoren voor grondwater

Op basis van de opgedane ervaringen met de Multiflexmeter en LoRa is de ambitie ontstaan om in Zeeland monitoring via LoRa-IoT grootschalig toe te passen. Deze ambitie is vastgelegd in de Digitale Agenda Zeeland. De automatisering van het Zeeuwse grondwatermeetnet is het eerste concrete doel om grootschalig invulling aan deze ambitie te geven. Daartoe wordt tevens gewerkt aan een provinciebrede LoRa-dekking (zie Internet of Wind).

 

Multiflexmeter grondwater achterzijde


Koppeling druksensor aan Multiflexmeter

Specifiek voor grondwatersensoren is eind 2021 een pilot uitgevoerd om te beoordelen of de weg naar een verdere opschaling open staat: Pakweg tien peilbuizen zijn voorzien van één of twee druksensoren die gekoppeld zijn aan een Multiflexmeter printplaat. Daartoe is de Multiflexmeter doorontwikkeld naar een modulair systeem waarop meerdere (typen) sensoren gelijktijdig aangesloten kunnen worden. In deze pilot is de standaard behuizing (voor oppervlaktewatersensoren) benut. Middels een 3D-geprint passtuk is deze aan elke mantelbuis te monteren.

Universele montage op de mantelbuis
Met sensoren voor twee filters


Datastroom

Tweede doel van deze pilot is om de datastroom vanuit het veld naar de juiste database, realtime en zoveel mogelijk open source, in te regelen. Momenteel wordt hieraan de laatste hand gelegd. Voor grondwater is bovendien een geautomatiseerde aanlevering naar Grondwateronderzoek (GLD) – Basisregistratie Ondergrond van toepassing.


Eerste resultaten

De eerste resultaten zien er veelbelovend uit. Bij een aantal sensoren is de getijden-invloed van de Oosterschelde duidelijk waarneembaar. In het Dijkwater zijn vooral de neerslageffecten goed te zien. Nagenoeg elk uur worden de meetwaarden ontvangen door het LoRa-netwerk.

Output sensoren
Output sensoren (uursinterval)
Back To Top