Ga naar hoofdinhoud
Passend te maken voor elke mantelbuis

Pilot druksensoren voor grondwater

Pilot druksensoren voor grondwater Op basis van de opgedane ervaringen met de Multiflexmeter en LoRa is de ambitie ontstaan om in Zeeland monitoring via LoRa-IoT grootschalig toe te passen. Deze…

zoetzoutverdeling Zeeuwse ondergrondgrond

Monitoring zoet-zout grondwater

Bron kaart Monitoring zoet-zout grondwater In Zeeland worden de beperkte zoetwatervoorraden in de ondergrond benut voor beregeningen in de landbouw. Deze relatief kleine, ondiepe zoetwatervoorraden zijn gevoelig voor verzilting onder…

Multiflexmeter_watertemperatuur_sensor_vakhavo_Calvijn College

vakhavo onwerpt sensor

Met warm oppervlaktewater kun je huizen verwarmen. Dit heet aquathermie en het is een van de alternatieven voor het gebruik van aardgas. We willen graag weten hoe de temperatuur van…

Internet of Wind

Internet of Wind

Zeeland bouwt aan een een vrij Internet of Things. Windturbines kunnen ons daarbij helpen. De antenne op de windturbine van Zeeuwind in Borsele functioneert boven verwachting. We hebben geen last…

Back To Top